مطالب مطالب

مروری بر کیت های بهره بردار (ExploitKits) در سال 2016

مقدمه

بسته‌ی سوء‌استفاده از آسیب‌پذیری یا اکسپلویت‌ کیت (Exploit Kit) به مجموعه‌ای گفته می‌شود که تمام رایانه را پویش می‌کند تا آسیب‌پذیری‌هایی را کشف کند و برای انتشار بدافزار از آن‌ها بهره ببرد. هر بسته‌می‌تواند از تعدادی آسیب‌پذیری استفاده کند که اخیراً کشف شده‌اند یا حتی قدیمی هستند. به کمک این بسته‌ها شانس نفوذ به یک سامانه بیش‌تر می‌شود؛ در واقع بدافزار برای این‌که در سامانه نصب شود فقط متکی به یک آسیب‌پذیری نیست. موارد زیر از جمله این اکسپلویت‌ کیت ها می باشند:

  • کیت بهره برداری Sundown
  • کیت بهره برداری RIG
  • کیت بهره برداری Neutrino

دانلود پیوست

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 14 اسفند 1395
بازدید ها: 634