بایگانی مرکز اسناد

 برنامه‌نویسی امن با زبان جاوا – عدم استفاده مجدد از شناسه‌های عمومی کتابخانه استاندارد جاوا- قانون DCL01-J

برنامه‌نویسی امن با زبان جاوا – عدم استفاده مجدد از شناسه‌های عمومی کتابخانه استاندارد جاوا- قانون DCL01-J

دومین موضوعی که در برنامه نویسی امن با زبان جاوا مورد توجه قرار می‌گیرد اعلان‌ها و مقدار دهی اولیه است. در ادامه به دومین قانون (DCL01-J) ذیل این موضوع پرداخته خواهد شد.
قانون DCL01-J – عدم استفاده مجدد از شناسه‌های عمومی کتابخانه استاندارد جاوا
از اسامی مرتبط با شناسه‌های عمومی نمایان، کلاس‌های ابزار عمومی، واسط‌ها یا بسته‌ها در کتابخانه استاندارد جاوا استفاده مجدد نکنید.
زمانیکه توسعه دهنده نرم افزار از شناسه‌ای که نامی یکسان با کلاس عمومی مانند Vector دارد استفاده می‌کند، پشتیبانی کننده نرم افزار ممکن است از عدم تعلق این شناسه به java.util.Vector آگاه نبوده و ناخواسته از نوع Vector سفارشی شده به جای کلاس java.util.Vector استفاده کند. نوع سفارشی شده Vector می‌تواند سایه کلاس java.util.Vector بوده و منجر به بروز رفتار ناخواسته در برنامه شود.

تاریخ انتشار سند: 1395/04/16