بایگانی مرکز اسناد

 برنامه‌نویسی امن با زبان جاوا – قانون اعلان‌ها و مقدار دهی اولیه- قانون DCL00-J – بخش دوم

برنامه‌نویسی امن با زبان جاوا – قانون اعلان‌ها و مقدار دهی اولیه- قانون DCL00-J – بخش دوم

دومین موضوعی که در برنامه نویسی امن با زبان جاوا مورد توجه قرار می‌گیرد مربوط به اعلان‌ها و مقدار دهی اولیه است. در ادامه به اولین قانون (DCL00-J) ذیل این موضوع پرداخته خواهد شد.

قانون DCL00-J – جلوگیری از دورهای مقدار دهی اولیه کلاس (ادامه)
در بخش اول مقاله، این قانون توضیح به همراه نمونه کد ناسازگار و راه حل آن شرح داده شد. در این بخش از مقاله، دو نمونه دیگر از کد ناسازگار و راه حل‌های سازگار با آن ارائه خواهد شد.

جهت مطالعه تمامی سند به پیوست مراجعه نمائید

تاریخ انتشار سند: 1395/04/08