اخبار

باتوجه به آلوده شدن تعدادی از رایانه های کشور به باج افزار Wanna Cry و راهنماها و راه حل های منتشر شده در سایت های مختلف مبنی بر امکان بازیابی داده های رمز شده توسط باج افزار ها، مرکز ماهر ضمن انجام بررسی های فنی و دقیق در این زمینه به پیوست مستند فنی راهنمای امداد برای رایانه های آلوده شده به باج افزار Wanna Cry را ارایه می نماید. جهت دریافت این مستند بر روی پیوند ذیل کلیک نمایید. دریافت پیوست     اطلاعیه شماره 1 مرکز ماهر اطلاعیه شماره 2 مرکز ماهر اطلاعیه شماره 3 مرکز ماهر اطلاعیه شماره 4 م ... ادامه مطلب

خدمات رایگان امنیت سنجی خدمات رایگان امنیت سنجی

سامانه ویروس کاو

ابزار خودکار تست امنیتیSSL/TLS

ابزار خودکار تست امنیتیDNS

  ابزار خودکار بررسی تست امنیتی مودم

دریافت گزارش دریافت گزارش

دریافت گزارشات آسیب پذیری ها ، نقص های امنیتی

محصولات نرم افزاری و سخت افزاری داخلی و خارجی

تلفن مرکز ماهر  : 42650000-021

تلفن  پشتیبانی : 22115950-021

تلفن سامانه جامع تعاملی  : 42650533- 021                           (  راهنمای استفاده از سامانه جامع تعاملی )

نمابر : 22115951-021

مراکز همکار مراکز همکار