مطالب مطالب

جدول آخرین بروزرسانی ها و آسیب پذیری ها ی نرم افزارهای پرکاربرد کشور

 

 

برای دریافت این مستند به پیوست مراجعه نمایید

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 28 تیر 1395
بازدید ها: 753